Welkom op de website van Stationspark Deurne

De omgeving van het NS-station in Deurne maakt al jaren een troosteloze indruk. Als fervent reiziger met het openbaar vervoer constateert ook Michel Lintermans dat de sfeer en uitstraling van het NS-station en de directe omgeving een negatieve waardering krijgen. Met enthousiasme gaat Michel aan de slag om medestanders te vinden hier een zinvolle en duurzame verbetering in aan te brengen, omdat hij zaken niet zomaar laat gebeuren, maar de handen uit de mouwen wil steken. Het lukt na veel gesprekken en plannenmakerij om diverse partijen te overtuigen aan te haken bij de ideeën van Michel voor verbetering en verfraaiing van het stationsgebied.

Eens stond op de huidige locatie (tot 1976) een monumentaal stationsgebouw met karakteristieke uitstraling. Vanuit veiligheid en economische aspecten is daar later een functioneel station voor in de plaats gekomen.

Een destijds begrijpelijk keuze, maar de uitstraling en sfeer van het huidige station heeft geen positieve uitwerking op de leefbaarheid en de bedrijvigheid in de directe omgeving.

Op deze website worden enkele denkrichtingen en ideeën uitgewerkt om nieuwe beweging rond het station in gang te zetten en daarmee verbetering van de leefbaarheid en de economische en maatschappelijke bedrijvigheid in en rond dit gebied na te streven, met positieve uitstraling naar de hele gemeente Deurne.

Website door Buro TARGET